Internationaal Zorgcongres 2011 Epidermolysis Bullosa

Eindelijk is het dan zover, het is donderdag 27 oktober 2011 en de Fonteinpatio van het Universitair medisch centrum Groningen vult zich met de deelnemers aan het Internationale Debracongres 2011. Voor de mensen uit en rond het bestuur van Debra Nederland die dit congres hebben voorbereid, een belangrijk moment. Nu zal blijken of alle inspanningen en voorbereidingen vrucht af zullen werpen. En dat deden ze in de daarop volgende dagen.

De bijna 200 deelnemers uit 27 landen waren allen onverdeeld enthousiast over hetgeen deze dagen geboden werd op zowel wetenschappelijk als sociaal -maatschappelijk niveau. En dat er daarnaast nog zoveel tijd en mogelijkheid was met elkaar van gedachten te wisselen, elkaar te leren kennen en ervaringen te delen, maakte deze dagen voor velen tot een onvergetelijke gebeurtenis. Door de aanwezigheid van zoveel stands met verzorgings- en verbandmiddelen was het de deelnemers mogelijk zich op de hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wondverzorging. Heel speciaal was, dat tijdens dit congres de "De Verklaring van de Universele Rechten van Mensen met EB" is aangenomen. Al met al kunnen we terugkijken op heel bijzondere dagen, die mede dankzij de inspanningen van zovelen  zo succesvol zijn geweest.

Lees meer...

Een paar mensen wil ik toch speciaal noemen en wel Frank Houben, de inspirator van dit congres, Malte Westheide, die de financiën heeft bewaakt en niet te vergeten Harry Gubbels van het Wenckebach instituut. Hij heeft met zijn team gezorgd dat de praktische kant van het congres op rolletjes liep. Daarnaast hadden we ook veel steun aan John Dart, die ons door zijn grote ervaring bij het organiseren van deze internationale congressen, veel tips kon geven. Daarnaast natuurlijk veel dank voor de dagvoorzitters, de tolken, de notulisten en de sprekers, waarbij prof. Jonkman zeker genoemd mag worden, die het initiatief nam zoveel jonge onderzoekers tijdens het congres aan het woord te laten.

Dat het congres financieel mogelijk was hebben we in hoge mate te danken aan de vele sponsoren vanuit de industrie, met als hoofdsponsor Mölnlycke, die ook tijdens het internationale congres van 1999 dat in Nederland werd gehouden als hoofdsponsor heeft opgetreden. Aan het VSB-fonds zijn de Nederlandse leden veel dank verschuldigd, want zij maakte het mogelijk dat de Nederlandse leden voor een gereduceerd tarief dit congres konden bezoeken.

Met deze congresspecial hopen wij iets van al het geen die dagen werd geboden terug te roepen.

Ank ten Siethoff-Bijkerk, voorzitter Debra Nederland.

Debra Nederland

Toon minder...

Gedetailleerde informatie van lezingen

Bekijk gedetailleerde informatie over het programma en de lezingen van het 4-daagse Debra Congres 2011. Selecteer een dag in de bovenstaande 'dag selector' of gebruik de onderstaande links:

Voor Spaans en Engels sprekende bezoekers...

Deze website is ook beschikbaar in een Spaanse en Engelse vertaling. Selecteer de gewenste taal met de selector in de rechterbovenhoek.